Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Beste leden, ouders en trainers,

Het bestuur van Vita 2000 nodigt jullie uit tot het bijwonen van de

 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

op dinsdag 23 mei 2017.
Locatie: Speeltuinvereniging Oosterkwartier, Dahliastraat 16 te Baarn.

Tijd: 20.30 – 21.30 uur (vanaf 20.00 uur staat de koffie/thee klaar)

Wij zullen tijdens deze vergadering terugblikken op het afgelopen jaar en kort vertellen over de plannen voor het komend seizoen (inclusief bespreking van de jaarrekening, begroting en situatie van de huur van de zalen). Ook ontkomen we niet aan het vaststellen, middels stemming, van een contributieverhoging voor het komende seizoen.
We verwachten deze avond de nieuwe trainingspakken van de trainers en assistenten te kunnen tonen.

Door drukke andere activiteiten, is de huidige voorzitter genoodzaakt zijn voorzitterschap op te geven en algemeen bestuurslid te worden. Er zal daarom een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden. Graag roepen we leden/ouders op om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie.

Het liefst die van voorzitter, maar een andere functie is ook mogelijk, dan zullen we schuiven met de huidige functies.

Al met al goede redenen om naar de ALV te komen op 23 mei!
Als jullie van andere leden horen dat zij dit bericht niet per e-mail hebben ontvangen, vraag hen dan een correct e-mailadres doorgeven aan het secretariaat: secretaris.vita2000@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Miranda Hart-Weijers
Secretaris VITA2000