Tariefsverhoging contributie

Tariefsverhoging contributie per 1 september 2016

aug 27, 2016 | Contributie, Nieuws

Beste ouders/verzorgers, beste sport(st)ers,

Zoals aangekondigd op de uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering van 1 juni jl. was een van de onderwerpen de contributie. Tijdens de betreffende vergadering is besloten om de contributie per 1 september te verhogen, zodat onze vereniging een financieel gezonde vereniging blijft. De vergoedingen voor leiding, zaalhuur en contributie KNGU zijn de afgelopen jaren namelijk wel verhoogd, terwijl het afgelopen jaar de contributie niet is verhoogd.

Hieronder vindt u de nieuwe prijzen:

Turnen Leden t/m 15 jaar € 14, 75
Leden 16 jaar en ouder 18,25 € 18,25
2e uur € 9,75
3e uur € 8,75
4e uur € 7,75
5e uur € 6,75
6e uur en volgend € 5,75
Ouder en Kind € 14,75
Conditietraining op muziek € 18,50

 

De tariefsverhoging zal per 1 september a.s. ingevoerd worden.

Wij hopen u hier mee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u met mij contact opnemen via de email: secretaris.vita2000@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van VITA2000

Miranda Hart-Weijers
Secretaris

(Bovenstaande is per brief naar de leden verstuurd.)