Verstuurd

Beste heer/mevrouw, uw inschrijving is per e-mail naar u toegestuurd.

Opzeggingen dienen, uiterlijk één maand voor het verstrijken van het kwartaal, schriftelijk te worden gericht aan:

ledenadministratie@vita2000.nl

 

Facebook
Instagram