Kleuren Turnen

Van beter leren bewegen tot beter leren turnen

Tijdens de recreatielessen van VITA 2000 Baarn werken de leden aan de ontwikkeling van motorische en fysieke vaardigheden van beter leren bewegen tot beter leren turnen volgens de principes van het lessysteem Kleuren Turnen.

De lessen worden zo ingericht dat ieder lid zich ontwikkelt. In de basis gaat dit om het verbeteren van motorische vaardigheden. Met de basisprincipes van bewegen op zak kan het kind doorgroeien om een turnster te worden.

Het systeem is gebaseerd op het niveau van bewegen. Kinderen kunnen bij VITA 2000 Baarn starten in een les die past bij hun leeftijd. Tijdens de eerste lessen wordt vervolgens bekeken wat het niveau van het nieuwe lid is zodat zij binnen haar les de juiste, bij haar passende, methodiek aangereikt krijgt.

De laagste kleur lila gaat om beter leren bewegen. De hoogste kleur rood is meer wedstrijdgericht. Echter kan er bij VITA 2000 Baarn in elke kleur meegedaan worden aan zowel wedstrijden speciaal georganiseerd voor recreatieve turnsters als Diploma Turndagen.

Per kleur zijn er lesdoelen bepaald waar in de lessen aan gewerkt wordt. Een keer in de vier weken kunnen de turnsters in de les behaalde lesdoelen afvinken in hun eigen doelenboekje. De lesdoelen worden getoetst tijdens een Diploma Turndag. Er worden diploma’s uitgereikt die de ontwikkeling van de turnster in kaart brengt. In tegenstelling tot een wedstrijd, waarbij bij een oefening gekeken wordt wat (nog) niet goed is, wordt er bij het diploma turnen gekeken naar wat juist al wel lukt.

Er wordt bepaald of de turnster het lesdoel:

1. Nog niet beheerst;
2. Of kan met hulpverlenen;
3. Of zelfstandig kan uitvoeren;
4. Of zelfstandig en goed gecontroleerd kan uitvoeren;
5. Of zelfstandig goed en zelfs mooi kan uitvoeren.

Op deze manier wordt het leerproces inzichtelijk. Het is een positieve stimulering om het bij de volgende Diploma Turndag weer wat beter te doen en de ontwikkeling te tonen.

Het creëren van een passende plek voor turnsters op basis van hun motorische vaardigheden en capaciteiten, lesdoelen en leerlijnen die per beweegniveau bepaald zijn en gekoppeld zijn aan de kleuren van de regenboog creëert tijdens de lessen veel differentiatiemogelijkheden passend bij de verschillende (beweeg)niveaus van de leden van VITA 2000 Baarn.

Facebook
Instagram