Nieuwsbrief

06-07-2022

Mooie afsluiting van het seizoen

Terugblik wedstrijddag
Wij kijken met trots en voldoening terug op de Onderlinge Wedstrijd van zaterdag 25 juni. Waar wij na 2 jaar eindelijk weer het turnseizoen konden afsluiten middels een gezellige wedstrijddag met alle leden van VITA 2000, familie en vrienden.

De dag begon met een groot aantal jongens die hun turntalent goed wisten te presenteren. De afgelopen jaren zijn de lessen vormgegeven door Naära. Zij zal komend seizoen niet meer lesgeven binnen VITA 2000 vanwege verhuizing naar Duitsland. Wij zijn dan ook erg blij met een top duo Myrthe en Mica welke het jongens turnen het komende seizoen voor hun rekening nemen.

De ronde daarna volgde de recreatie meisjes. Een volle, gezellige wedstrijdronde waarbij uitdagende dingen getoond werden. Er is het afgelopen jaar namelijk hard gewerkt in de groepen onder leiding van veel gediplomeerde leiding.

De middag lieten de selectie meisjes verdeeld in drie groepen zich van hun beste kant zien. De onderbouwturnsters lieten al echte turnoefeningen zien. De midden- en bovenbouwturnsters turnden in teams, maar konden ook individueel winnen op een toestel. Beide groepen draaiden hun hand er niet voor om om zichzelf uit te dagen. Ondanks leeftijds- en niveauverschil waren de turnsters hierdoor wel aan elkaar gewaagd en dat was een feest om naar te kijken!

Sponsoren
Tussendoor was er ruimte voor de loterij. Mede door de fantastische omzet van de loterij en de catering is deze dag een groot succes geworden. Wij bedanken nogmaals alle winkeliers uit Baarn voor hun bijdragen in prijzen.

Speeldoos | ICI Paris | C.E.E.S. | Cestbon | Bende van Blitz | Phone Base | De wereld van Pippe | Sportze | Beauty Bar | Douglas | Apotheek Julius | Boot koffie | Schmaeken van Hamelink | Snackbar Sefa | Hubo | Ali Groente & Fruit | Sportcentrum de Trits | Kapsalon Hair & Lounge | Bakker Kuiper | Schmidt Koelwijn | Jumbo Baarn | Min zeven ijs en patisserie | Arvid’s Tuinen | Colour Girls

Foto’s tijdens de wedstrijd zijn gemaakt door Mieke Niesing van Lifetime Fotografie. Te volgen op Instagram (lifetime_fotografie) en op Facebook (Lifetime Fotografie). De foto’s zullen in een losse mail met de deelnemers gedeeld worden.

Op zoek naar vrijwilligers
Naast deze prachtige prestaties was er ook aandacht voor de vrijwilligerstaken. Het nieuwe turnseizoen gaan we dit in een andere vorm aanbieden. Daarin is de inzet van jou als ouder nog belangrijker. Wij streven ernaar dat trainers zich kunnen richten op het naar een hoger niveau krijgen van het turnen en dat alle neventaken uitgevoerd gaan worden door jullie als ouders. Deze neventaken zijn onderverdeeld in bestuursfuncties (zowel binnen als buiten de verengingen, evenementen en algemene taken. Wat zijn wij al trots op de vele namen die op de pamfletten gezet zijn. Hierdoor kunnen wij melden dat alle algemene taken volledig ingevuld zijn. Ook vele evenemententaken zijn al wat opgevuld maar we zijn er nog niet.

Er zijn nog een aantal belangrijke taken in te vullen, waarin wij een laatste nadrukkelijke oproep willen doen. Bij de volgende taken hebben we echt nog handjes nodig zodat deze activiteiten doorgang kunnen krijgen. Dus meld je nog voor de zomervakantie aan via: vrijwilligers@vita2000.nl
Iedereen die zich al aangemeld heeft, krijgt zo snel mogelijk een bericht van ons om de taak vorm te geven.

Bestuur:

Secretaris

Deel uitmaken van een gezellig bestuur dat bestaat uit 5 personen die elke 4 tot 6 weken vergadert.

Taken:
Het plannen van de bestuursvergadering, opmaken van de agenda en notuleren, beheren van de inbox van de secretariaat mailbox en de inkomende mail beantwoorden of doorsturen naar de betreffende personen. Agenda en notulen maken van Algemene Leden Vergadering
Periode:
Hele jaar (uitzondering zomer)
Vrijwilligers:
Zoeken nog 1 persoon

Evenementen:

  • Evenementencommissie

Lid voor de evenementencommissie.
Taken:
Communicatie met vrijwilligers, borgen van jaarkalender, overdragen van kennis, vergadering 1 keer per 6 weken.
Periode:
Hele jaar (uitzondering zomer)
Vrijwilligers:
Zoeken nog 2 personen. Nog geen aanmeldingen. Wie komt er bij de club?

  • Pietenochtend

Voor de allerkleinsten van VITA organiseren we jaarlijks een pietenochtend
Taken:
Communicatie leden, inschrijving coördineren, programma maken, cadeautjes en boodschappen verzorgen etc.
Periode:
November – december
Vrijwilligers:
Zoeken nog 1 persoon, 2 al aangemeld.

  • High-5 in combinatie met vriendenles

High-5 is een evenement dat twee keer per jaar (najaar en voorjaar) door de gemeente Baarn wordt georganiseerd waarbij basisschoolkinderen vier lessen een bepaalde sport uit kunnen proberen. Sportverenigingen kunnen zich aanmelden om hieraan mee te doen. VITA combineert de high-5 altijd met de vriendenles.
Taken:
Aanmelding, lessen is systeem aanbieden + omgeving updaten, trainers informeren, flyers + ledenwerving verzorgen, communicatie etc.
Periode:
Najaar en voorjaar
Vrijwilligers:
Zoeken nog 2 personen. Nog geen aanmeldingen wie pakt dit op?

  • Avondvierdaagse Baarn

Taken:
Communicatie (aanmeldbrieven aanpassen en verspreiden, social content etc.), aanmeldingen verzamelen, inschrijving doen, versturen van de deelnemersinformatie, indelen van begeleiders die meelopen, zorgen voor voldoende ouders/begeleiders, overal coördinatie etc.
Periode:
Juni (2/3 maanden voorafgaand opstarten)
Vrijwilligers voorafgaande:
Zoeken nog 1 persoon, 1 al aangemeld.
Vrijwilligers tijdens:
Zoeken nog 2 personen, 2 al aangemeld.

  • Kamp 2024 (1 x per 2 jaar)

Het kamp van VITA vindt om het jaar plaats in de meivakantie gedurende drie dagen, twee nachten. Het kamp is bedoeld voor alle leden van VITA uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. Daarnaast kunnen de 12+ leden van VITA mee.
Taken:
Communicatie, locatie, vrijwilligers regelen en aansturen, schema’s, vervoer, kampprogramma, financiën, boodschappen etc.
Periode:
Meivakantie – voorbereiding vanaf november / oktober
Vrijwilligers:
Zoeken nog 2 personen voor in de kampcommissie. Er hebben zich al 3 personen aangemeld.

  • Onderlinge Wedstrijd

Aan het einde van het seizoen organiseren we de Onderlinge Wedstrijd voor alle leden
Taken:
Het zorgen voor voldoende vrijwilligers/handjes voor op de dag zelf, het verzorgen van de catering, doen van de boodschappen, verzorgen van loterij etc.
Periode:
Mei/ juni
Vrijwilligers:
Zoeken nog 2 personen, 3 al aangemeld.

  • Rijden materiaal

Hele jaar door een beroep kunnen doen voor eventueel vervoer materiaal en spullen. Iemand met een trekhaak.
Taken:
Vervoer
Periode:
Hele jaar
Vrijwilligers:
Zoeken nog 1 persoon, 1 al aangemeld.

  • Kijkles / Diploma Turndag

Organiseren van een kijkles / Diploma Turndag tijdens het seizoen.
Taken:
Communicatie brieven, inschrijving, boodschappen, communicatie leden en leiding.
Periode:
In overleg te bepalen
Vrijwilligers:
We zoeken nog 2 personen, 1 al aangemeld.

  • 12+ activiteit

Organiseren van een leuke activiteit voor de oudste turn(st)ers.
Taken:
Communicatie leden, inschrijving coördineren, programma, boodschappen etc.
Periode:
In overleg te bepalen
Vrijwilligers:
We zoeken nog 2 personen. Nog geen aanmeldingen, wie pakt dit op?

Wij kijken terug op een super geslaagde dag! We zijn trots op het aantal vrijwilligers dat zich al aangemeld heeft en hopen de laatste gaatjes ook op te kunnen vullen.

Meld jij je aan?

Met sportieve groet,

Mede namens de rest van het bestuur,

Ike Niezing

 

Facebook
Instagram